返回列表 發帖
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

TOP

thanks a lot

TOP

感謝大大 不吝於分享好文

TOP

good good

TOP

thanks

TOP

thanks

TOP

回復 1# nextmedias
  K( I; V0 z2 F2 C
9 E1 ?2 P2 w5 v$ A! u3 h! R) s7 }1 y4 @8 @$ f
- [) s) F* b* l6 {& D9 [/ ]/ s- N; y    入門者在試著進入女體時,每過幾分鐘就暫停一下,一定要切實遵守溫柔和緩慢的原則;要是真的感到心頭漾漾,無法抑止時,趕緊當機立斷抽出來,只留一寸在裡面就行了,等到平靜下來再重新開始。

TOP

返回列表