返回列表 發帖
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

TOP

thanks a lot

TOP

感謝大大 不吝於分享好文

TOP

good good

TOP

thanks

TOP

thanks

TOP

回復 1# nextmedias
$ N6 M" S3 M1 I6 N2 m2 aNetMe.cc.地球人討論區  `* z# ^7 q  T( r" n
NetMe.cc.地球人討論區# z/ ~0 l* k4 |4 i  o+ N8 _$ B9 x
    入門者在試著進入女體時,每過幾分鐘就暫停一下,一定要切實遵守溫柔和緩慢的原則;要是真的感到心頭漾漾,無法抑止時,趕緊當機立斷抽出來,只留一寸在裡面就行了,等到平靜下來再重新開始。

TOP

返回列表